Kontakty

MaS technik s.r.o., Rajecká cesta 32, 010 01 Žilina
MaS technik, spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme NZ č. 448/01 zo dňa 10.9.2001, podľa § 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
IČO: 36401358
IČ DPH: SK2020099532
Obchodný register: Žilina
Oddiel: Sro, Vložka: 13156
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň zápisu:16.10.2001

Štatutárny orgán: konateľ Ing. Ladislav Remenec