Diagnostika podvozkov a komponentov

Nárast opotrebenia všetkých častí mechanizmu podvozku u strojov s pásovým podvozkom sa negatívne prejavuje na výkone stroja, teda i na jeho ďalšej celkovej životnosti a tiež na spotrebe pohonných hmôt. Pravidelnou kontrolou stavu jednotlivých dielov pásového podvozku a prípadným včasným servisným zásahom môžete ušetriť nemalé čiastky. Je možné tak predísť situácii, kedy by eventuálne jedna vadná súčiastka zbytočne skrátila životnosť celku a docieliť rovnomerné opotrebenie všetkých častí a tým aj čo najlepšie využitie vynaložených investícií do stavebnej techniky. Vaša technika Vás tým pádom neprekvapí neočakávaným výpadkom.
Uvedené prehliadky po dohode so zákazníkom prevádzame pri servisnom zásahu zdarma alebo na vyžiadanie prevádzame diagnostiku podľa priania zákazníka priamo na mieste nasadenia Vašej techniky.